Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Младежите от гр. Карнобат участваха в една от най-големите социални дейности в спорта- кампанията на УЕФА за борба с дискриминацията

11.01.2012 · Posted in Спорт, Туризъм

“Аз съм горд да бъда част от кампанията и приветствам   инициативата. Вече повече от 10 години в партньорство с  FARE ние работим ю рамо до рамо за зачитане на различията в европейския футбол и ще продължи да се стреми към зачитане на разнообразието в играта, сподели  Мишел Платини, президент на УЕФА.

 

Седмиците на активността срещу расизма и дискриминацията  се провеждоха от  16-ти до 31 октомври 2012 г.  в 41 страни от цяла Европа. Организирани бяха  множество лекции, спортни игри, турнири, семинари  и тренинги срещу хомофобията, както и дейности срещу сексизма, спортни игри за  хора с увреждания и др.

 

В рамките на кампанията  Сдружение „Детски алианс за развитие” гр.Карнобат проведе спортен уъркшоп с участието на ученици от ОУ” Христо Смирненски” гр. Карнобат. Основната цел на проекта бе да се повиши осведомеността относно дискриминацията и съществуващото законодателство за борба с нея, както и да популяризира ползите от многообразието. Дейностите имаха за цел развитие на спорта на местно ниво чрез прякото ангажиране на младите хора. В проведения спортен уъркшоп младежите не само взеха участие в серия от спортни игри и състезания , но намериха форум, където могат да обсъдят своите идеи за решаване на  местните проблемите по отношение на възможностите им за спортуване, както и да участват конкретна  в инициатива с Европейско измерение. Те  изразиха своята съпричастност към проблемите на Обединена Европа и в частност против расизма и дискриминацията във футбола.

Методологията, използвана по време на уъркшопа, се основава на неформални образователни похвати. Чрез много симулации и упражнения със състезателен характер младежите научиха за значението на активното участие и младежките спортни инициативи.

 

Акцентът в симулационните  панели бе върху ненасилствената комуникация, методите за  трансформация на конфликти, междукултурното разбирателство и стремежа към миротворчество .

 

Инициативата помогна на младите хора да придобият знания и опит за работа в сферите на младежката активноцт и спорта, културното разбирателство и толерантността при работа в различни социални среди.

 

Спортният уъркшоп  даде насоки на участниците как да усъвършенстват своите умения за изразяване на активна позиция  особено в областта на повишаване на информираността и здравословният начин на живот.

 

Leave a Reply