Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Данъчни преференции за младите семейства при ипотечен кредит

09.15.2012 · Posted in Имоти

При ипотечни кредити от http://agbfinance.com/ младите семейства могат да ползват данъчни преференции, което става от сумата от годишните данъчни ставки. Приспадат се лихвените заплащания по жилищния кредит за закупуване на дом. Смъкването от сумата от годишните данъчни ставки значи, че с големината на извършените през годината лихвени погашения по ипотечния кредит се понижава сумата от всички обложени приходи на физическото лице, които се упоменават в годишната данъчна декларация, а не в дължимия данък.

От данъчната преференция може да се възползвате, ако са изпълнени следните неща:

1. Контрактът за ипотечния кредит е парафиран от лице, което е официално семейно обвързано. Наличието на граждански брак трябва да е направено до 31 декември на данъчната година, за която ще се възползвате от данъчната преференция. Гражданският брак също може да е подписан преди или след парафиране на контракта за заем;

2. Освен това единият от двамата съпрузи не трябва да надвишава 35 години към датата на парафиране на контракта за заем;

3. Заложеният дом трябва да е единствен жилищен имот за домакинството през данъчната година. От данъчната преференция за млади семейства не може да се възползвате, ако за залог служи друг имот, а не купен със заема;

4. Заемополучателят трябва да предостави писмено удостоверение от съпруга/та, че няма да употребява данъчната преференция повече от един път в годината;

Данъчната преференция може да се употреби за извършените през годината лихвени погашения по-първата сума от главницата.

Усвояването на един ипотечен кредит за дълъг период от време вместо няколко заема за кратко време е по-оптимално решение за притежателите на малък и среден бизнес. Заемът за дълъг срок е с по-малки месечни вноски, по-ниски лихвени ставки и не на последно място ползването на чуждите средства по-дълго време, но с по-минимален риск.

Основното преимущество на ипотечните кредити за по-дълъг срок са малките вноски. При дълъг период на заема притежателите на малък и среден бизнес ще имат изгода по-дълго време от чуждите средства. Ако сега месечната вноска по заем с дълъг срок е около 200 евро за усвоена сума от 20 000 евро при осреднена за пазара лихвена ставка, сега ви се вижда голяма, това след 2 – 3 години няма да е такава. Тя със сигурност няма да е толкова голяма върху и няма да се отрази негативно на фирмения бюджет. Да не пропуснем, че следствие на малките вноски, този заем за дълъг период усвоен за малкия и среден бизнес позволява да се разрасне оборотния капитал.

Друго преимущество е премахването на нуждата от постоянно подновяване на присвоените от фирмата ресурси, който се утежняват с допълнителни разноски. Ако собственик на малък или среден бизнес усвои три краткосрочни заема за пет години, то само тези разноски не са за подценяване. Аналогично е за юридически и нотариални разноски и др.

Общо през първите пет години клиентът ще спести предостатъчно средства, без да се взима под внимание и данъците, поради по-големият дял на лихвените ставки отначало на дългосрочния заем. Накратко, клиентът в началото на заема, когато средствата са му най-необходими, му трябват повече средства за плащане. Тоест вътрешната фирмена задлъжнялост, която е отдавна е рискова и може да се пренастрои в само един дълг към финансова кредитна институция.

 

Leave a Reply