Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Posts Tagged ‘адвокат’

Адвокатски изисквания

12.12.2012 · Posted in Други

Професията на адвоката е една от най-престижните  в днешно време. Професията по същността си  показва наши лични резултати в живота, а  една добра професия винаги изисква изключително много усилия и съответно много добро образование. За да станеш  адвокат се изисква да покриеш много изисквания, за да можеш да упражняваш самото право. При адвокатската професия  не ...

Имате нужда от адвокат?

11.12.2012 · Posted in Полезно

Всеки, който иска да бъде адвокат и да работи като такъв в България, освен задължителното образование, трябва да отговаря и на още някои изисквания. Трябва да има юридическа правоспособност, да бъде издържал изпит пред Висшия Адвокатски Съвет и да има стаж като адвокат, поне 5 години. Освен това, всеки който иска да бъде адвокат, трябва ...