Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Енергоспестяващи лампи и нуждата от рециклирането им

08.31.2014 · Posted in Търговия

В случай, че трябва да се посочи една неприятна страна на енергоспестяващите крушки, това е живакът, който се намира в тях. За онези, които не си спомнят от часовете по химия, трябва да се отбележи, че живакът е устойчив и силно токсичен химикал. Повечето хора получават натравяния с тежкия метал чрез ядене на риба, замърсена с метил живак. Освен това, възможно е течният метал да се изпари във въздуха, а след това изпаренията да бъдат вдишани.

 

Потребителски въпроси

След като е ясно, че живакът е доста отровен, следва да си зададем логичния въпрос защо производителите на енергоспестяващи лампи продължават да го използват. Отговорът е, че живачните пари са необходими, за превръщане на електрическата в лъчиста енергия. След стимулацията с електрически ток живачните пари започват да произвеждат ултравиолетова светлина, което е видима. Това е фосфорът, който се намира във външната страна на енергоспестяващите лампи. Никой друг елемент не се е доказал като толкова ефективен за този процес. Количеството на живака, който се използва в енергоспестяващите лампи, е станало значително по-малко с течение на времето и напредването на технологиите. Все пак производителите използват малко количество от материала, за да осигурят правилното функциониране на лампите.

 

Перспектива

Изключително важно е да се гледа на тази информация в перспектива. Една енергоспестяваща лампа обикновено съдържа не повече от 5 милиграма живак. По-старите термометри за измерване на човешка температура съдържат 100 пъти повече от това количество или 500 милиграма. Енергоспестяващите лампи съдържат много малко количество живак и никой от химикалите, които се съдържат в капсулите им, не се освобождава при работа.

 

Извънредни ситуации

Счупените енергоспестяващи лампи биха могли да изложат потребителите на живачни изпарения. Малко количество от концентрирана живачна пудра може също да се освободи. Поради тези причини допълнителни мерки за сигурност трябва да се вземат при почистването на счупени енергоспестяващи лампи.

 

Пет прости стъпки

На първо място, потребителите, които трябва да се справят със счупени енергоспестяващи лампи, трябва да изключат отоплението или климатичната инсталация. По този начин вредните изпарения няма да се преместят и в останалите помещения. Следва да се отворят прозорците и стаята да се проветрява в продължение на 15 минути.

 

Следващата стъпка изисква да се почистят счупените крушки. Потребителите трябва да използват ръкавици, за да са сигурни, че живачната пудра няма да попадне на ръцете им. Потребителите могат да отстранят първо големите парчета стъкло чрез метла. После може да се използва широко тиксо, за да се премахнат и малките частици от енергоспестяващите лампи. В такива случаи най-добре да не се използва прахосмукачка, за да се почистят остатъците от енергоспестяващите лампи.

 

Последната стъпка изисква от потребителите да избършат мястото с хартиена кърпа и да я поставят в торбичката, в която са остатъците от енергоспестяващите лампи. Завържете торбата много добре и веднага я изхвърлете извън дома.

 

В заключение

Енергоспестяващите лампи са идеалният баланс между цена и качество на продукта. Потребителите, които се чувстват разколебани само заради минималното количество живак, което се намира в крушките, трябва отново да преценят и силните им страни. А те са наистина в пъти повече. Потребителите могат да спестят големи суми от разходите за осветление на дома си с инсталирането на енергоспестяващи лампи.  Които могат без проблем да поръчат от онлайн магазин като vikiwat.com.

Leave a Reply