Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Дори одобрените програми в риск от прекъсване на плащанията

08.31.2014 · Posted in Бизнес

Следете случващото се с европейските инвестиционни програми и се консултирайте с вашия експерт, ако сметнете, че вашия проект е застрашен и дали има място за тревога. Консултантска компания Приорити ООД е надеждния ви партньор в участието ви по програмите на структурните фондове на ЕС.

Членовете на управителния орган на Държавен фонд „Земеделие“ едноременно подадоха оставка на състоялия се кворум на 09.07.2014 година. Експерти в аграрния сектор, пожелали да останат анонимни, подадоха сигнал, че скандали между земеделския фонд и Министерството на земеделието и храните поставя в силно рисково положение европейските инвестиции, предвидени за новия програмен период. Министърът на земеделието Димитър Греков не бил сигурен, че социалистите, представители на управителния съвет, щели да го подкрепят в решението му да се възползва от каузата на вътрешния правилник и чрез кворума да отстрани от пост шефа на ДФЗ Мирослав Николов, и директно да го смени. На това заседание трябваше да се решат 13 изключително важни за българските фермери въпроси, които не търпят отлагане. Уронвайки авторитета на директор Николов, подписаните и наредени от него плащания, има риск да не се признаят, и естествено да бъдат поети от националния бюджет. Чакащите през сградата, в която се проведе кворума фермери, се разотидоха по родните краища, за да се подготвят и предприемат национални протестни действия.

Leave a Reply