Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Признаци, които издават повреди при диодите

07.09.2014 · Posted in Други

Диодите са полупроводникови устройства, които могат да провеждат ток, само в една посока. Съвременните диоди се произвеждат от силиций и германий. Диодите имат по два терминала – катод и анод. Обикновено катодът се маркира с линия на тялото на диодите. Токът може да протича от анода към катода, но е блокиран за обратното движение. Това свойство се използва най-често в токоизправителните схеми. Тяхната цел е да превръщат променливия ток в постоянен. Освен това, диодите могат да се използват и за защита на елементите от една верига. В случай, че мощността потече по погрешен начин, диодите блокират притока на електричество, като предотвратяват щетите над останалите елементи от електрическата верига. Дизайнът на диодите е много усъвършенстван през годините, което води до редки проблеми при използването им. Въпреки голямата надеждност на уредите, трябва да се отбележи, че понякога и те се повреждат. В такива ситуации диодите са подложени на много високо напрежение и ток, които надвишават техните възможности.

 

Подготовка за тестовете

Потребителите, които биха искали да тестват своите диоди, трябва да си подготвят лист и химикал и да запишат всичко, което ще им трябва. Списъкът  съдържа някои инструменти, които не се използват толкова често в ежедневието. На първо време, трябва да се намери измервателен уред. Препоръчително е това да бъде дигитален мултицет. Освен това, потребителите трябва да се снабдят и с поялник, както и плитка за разпояване. На последно място, трябва да се снабдят и с чифт клещи.

 

Започване на проверката

Потребителите трябва да включат поялника и внимателно да разпоят единия крак на диодите. Това се прави, когато диодите не са част от верига, в противен случай и другите елементи могат да бъдат засегнати или повредени. Спойката трябва да се загрее много добре в близост до крака на диодите. В момента, в който спойката се разтопи, трябва да се издърпа крака на диода, с помощта на клещите. Излишната спойка се повива, за да не нанесе някакви вреди на елементите от системата.

 

Измервания

След това потребителите трябва зададат стойностите на мултицета, за да тестват диодите. Обикновено този режим е отбелязан със символ на малка стрелка, така се отбелязват и диодите в електрическите схеми. В случай, че мултиметърът, който използват потребителите няма специален режим за измерване на диоди, то уредът трябва да бъде настроен така, че да дава показания за съпротивлението в ниските му стойности.

Едната сонда на мултиметъра трябва да отиде в единия от краката на диодите. Същата стъпка се прилага и за другия крак на елемента. В този момент потребителите трябва да обърнат внимание на отчитането на измервателния уред. След това трябва да се направи смяна в позициите на сондите на измервателния уред и отново да се отбележат измерванията.

Възможности за интерпретация

Идва моментът, в който трябва да се направи заключението на резултатите за диодите. В случай, че отчитанията на мултиметъра показват, че електрическия поток е блокиран в едната посока, а съпротивлението в другата е ниско, то диодите нямат проблеми. В случай, че има електрически поток и в двете посоки на електрическата верига, диодите са повредени. В ситуация, в която е отчетено ниско напрежение и в двете посоки на веригата, отново диодите са повредени. И в двата случая, те трябва да бъдат сменени с нови. Необходимите диоди лесно можете да си набавите от онлайн магазина vikiwat.com.

 

Leave a Reply