Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Как да измерим интериорните врати, за да си спестим главоболия

05.27.2014 · Posted in Други

Безсмислено е да отделяме време, за да обясним предимствата на интериорните врати с правилни размери. Това е прост процес, при който потребителите трябва да имат няколко неща предвид. Принципно погледнато няма особена разлика в това дали се снемат размерите на съществуващи интериорни врати или на място, където няма такива. По отношение на стила възможностите са наистина неограничени. На пазара се предлагат хиляди вариации на стандартни и нестандартни конструкции. Идеалното пасване на интериорните врати по места им зависи от внимателното измерване.

Може да се отбележи, че голяма част от интериорните врати имат стандартни размери. Все пак това не отменя нуждата от измерване. Проверката на параметрите им може да спести пари и енергия на потребителите на по-късен етап.

Списъкът с инструменти, които са необходими за измерването на интериорните врати вероятно е повече от ясен. Все пак трябва да се каже, че потребителите трябва да се снабдят с рулетка за измерване. Освен това, потребителите могат да помислят да се снабдят с няколко листа милиметрова хартия. Тя винаги е много полезна, когато става дума за измервания, особено на интериорни врати.

Как се измерват интериорните врати?

С рулетката трябва да се измери ширината и след това височината на интериорните врати. Към получените стойности трябва да се прибавят около 5 допълнителни сантиметра. Това е разстоянието, което е необходимо, за да се сложат пантите и рамката на интериорните врати.

В случай, че ширината на вратата е 70 сантиметра, то трябва да се оставят по 2,5 см. от двете страни на вратата. Това ще позволи да се постави рамката на интериорните врати, както и пантите.

План на помещението

Следва потребителите да начертаят план на помещението на милиметровата хартия. Това е стъпка, която се предприема, само ако съществуващите интериорни врати ще бъдат променяни по някакъв начин. Потребителите трябва да вземат решение в коя посока ще се отварят вратите. Тук трябва да се отбележи, че за това трябва да се предвиди пространство.

Измервания за пантите

Следващата стъпка изисква да се преценят местата, на които ще бъдат поставени пантите на интериорните врати. Това изисква да се направи повторно измерване на височината. След това стойността следва да се раздели на три равни части. Обикновено стандартните врати са с височина 200 см. Тази стойност трябва да бъде разделна на броя на пантите, които ще се монтират на интериорните врати. В случай, че те са три, то трябва да се поставят на еднакво разстояние една от друга. Това означава, че трябва да се намират на около 67 см. една от друга.

В този момент трябва да се отбележи, че измерванията на пантите винаги се правят като се започва от горе. Работата продължава до долу, като по този начин се определят местата, на които ще бъдат монтирани пантите на интериорните врати.

Подсигуряване

В случай, че потребителите планират да поставят интериорни врати с нестандартна форма, като например свод, трябва да предупредят за това. Производителят на интериорните врати трябва да е наясно с всички параметри, преди да започне с изработката. Добре е всички размери да се проверят чрез повторно измерване. Следва те да се запишат на лист и да се предадат на специалистите, които ще се заемат с изработката.

Ако все още не сте избрали врата, разгледайте интериорните врати на Аркома.

Leave a Reply