Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Предимства на бизнес средата в гр. Пловдив

Пловдив се определя като един от малкото градове в България, със солиден потенциал от подобряване на бизнес климата. Нещо повече, Пловдив има и заявки да се превърне в индустриален център и е с амбиции да привлече солидни чуждестранни инвестиции, предимно във високо технологични производства и туризъм.

Причините за този оптимизъм са географските, исторически и икономически позитиви, които Пловдив и областта притежават. А именно:

1. Географско положение.

Пловдив се намира в центъра на Южна България, в район богат на минерални извори, в плодородната Горно Тракийска низина и същевременно в непосредствена близост до красивите Родопи и Стара планина. Всичко това дава огромни заявки за развитие на разнообразен туризъм, още повече че Пловдив е изключително богат на културно-исторически паметници от няколко епохи и е признат за един от най-древните градове в света.

От друга страна факта, че града се намира на исторически кръстопът (тук минават важни транспортни коридори от Западна Европа към Азия), позицията на града е изключително интересна от логистична гледна точка.

Освен това мекият климат и плодородната земя дават голям потенциал за развитие на селското стопанство.

2. Висококвалифицирани специалисти.

Пловдив може да се похвали като академичен център на страната, с множеството си университети, някои от тях единствени по рода си в България (като Аграрния университет или ВИХВП). Така всяка година на пазара на труда излизат много млади и амбициозни специалисти, които по принцип са в основата на всеки бизнес.

3. Евтина работна ръка.

За разлика от другите големи градове в България, цената на труда в Пловдив все още е на ниско ниво. Това се дължи от една страна на голямата конкуренция, от друга на ниските разходи за живот в града. Така например в Пловдив може да се намери счетоводен специалист, който да води счетоводството ви на цена с до 30% по-ниска от тази във Варна.

4. Добра инфраструктура.

Пловдив може да се похвали с много добра инфраструктура. Той е в непосредствена близост до единствената завършена в страната автомагистрала „Тракия“, която позволява добра и бърза комуникация както със столицата, така и с черноморските градове. Пловдив разполага и с международно летище с голям потенциал за развитие. Железопътният транспорт също е добре развит, като града е ключов кръстопът за много железопътни коридори.

5. Богато културно и историческо наследство.

Пловдив изобилства от разнообразни културни и исторически паметници, доказателство че градът е бил средище на много цивилизации. Много световни учени дори го определят, като най-древният в Европа. Всичко това дава сериозни предпоставки за обещаващо развитие на туризма в региона.

Leave a Reply