Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Предимства и ползи при използване на Електронен подпис

09.11.2013 · Posted in Бизнес

Електронен подпис – това е компонент от електронен документ, на който основно действие е защита на електронна кореспонденция, лични данни, при електронно банкиране и много други онлайн услуги.Това е шифрован подпис или казано с други думи, алгоритмично действие, което е изградено на базата на криптирана обработка по зададена информация, основната функция на която е да докаже идентичността на съдържателя, и че подадената информация е непроменяна от други лица и не е злоупотребявано с нея.

Притежанието Електронен подпис дава възможност за ползването на различни електронни услуги на Национална агенция по приходите, Национална здравноосигурителна каса, Агенция митници и много други министерства и агенции. Предимствата на този вид подпис е че пести време, защото чрез него могат да се подписват и удостоверяват документи от разстояние, без задължителното присъствие на притежателя му. Също така се спестяват и ресурси, тъй като таксите са много по-ниски.

Този вид подписи са подредени по определен ред и отговарят на точно зададени параметри, които се изискват от всяка една организация, институция или фирмено лице, които са оторизирани и имат право да работят с такива подписи. Отделно от това, някои разработват и използват свои собствени, за техните нужди и отговарящи на други задължителни критерии, или казано по друг начин, като използване на банкови услуги. Но този вид подписи не са универсални и имат статут за използване само за конкретното място, или дадената услуга.

Съществуват два вида електронен подпис – усъвършенстван и квалифициран. Първият вид  се различава от втория по това, че има два допълнителни атрибута. Съпътстващ е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги сертификат за квалифициран такъв подпис. Квалифицираният подпис има значението на саморъчен подпис, като чрез него можете да подписвате документи от разстояние. С този вид подпис хората имат възможността да ползват електронните услуги на всички агенции и много министерства.

Leave a Reply