Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Дружество с ограничена отговорност и неговите разновидности

03.29.2013 · Posted in Бизнес

Дружеството с ограничена отговорност е търговско предприятие, при което собствениците носят отговорност до размера на дружествените си дялове в учредителния капитал. Като цяло това е най-разпространената правна форма в България най-вече поради факта, че началния капитал може да бъде 2лв или на практика не се иска да притежаваш средства за да си направиш регистрация на ООД.

Този вид фирма има две разновидности – ЕООД и ООД. Може би, единствената разлика между двете е в броя собственици (съдружници). При регистрация на ЕООД е съкращение от еднолично дружество с ограничена отговорност и при него собственика на капитала е един и фактически той е едноличен собственик на фирмата. При регистрация на ООД, въпреки че отново минималния капитал е 2лв, съдружниците и собственици на капитала трябва да бъдат минимум двама.

ЕООД-то се явява алтернатива на изключително неизгодното ЕТ. Когато обаче нямате избор поради причини като недостиг на средства и трябва да си намерите съдружник, то тогава Вие трябва да предприемете регистрация на ООД. Това е начинание, което можете да извършите сами. В Интернет има много материали как можете сами да си регистрирате фирма, но трябва да сте наясно, че има опасност да бъде отказано вписването на дружеството. Ако се доверите на някоя от фирмите, които предлагат регистрация на ООД, вписването в търговския регистър ви е гарантиране и няма да излезе по-скъпо. Просто ще си спестите малко време и нерви. Пък и наистина ли искате да рискувате започването на бизнес с провал за да спестите сума от рода на петдесет лева.

Leave a Reply