Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Миенето и дезинфекцията

10.03.2012 · Posted in Услуги

Миенето и дезинфекцията са неразделна част на технологията за приготвянето на храната.Те заемат централно място в профилактиката на чревните инфекции и хранителни отравяния.
Измиването на замърсените повърхности се състои в отделянето на полепналите по тях замърсяващи частици,трайното им задържане в миещия разтвор и ефективното им отстраняване.При добро измиване микрофлората от замърсените повърхности намалява с повече от 90%.
Миещите препарати не са напълно безопасни.Някои от техните съставки могат да бъдат вредни.Приети през устата,те могат да дадат токсични и други вредни ефекти.При продължителното им въздействие върху кожата се получават възпалителни заболявания,а в някои случаи и алергични реакции(екземи). Посочените опасности налагат важни изводи за практиката:
1.Миещите средства трябва да се отстраняват напълно от измиваните повърхности.
2.Миенето трябва да се извършва с предпазни ръкавици.
Дезинфекцията представлява пълно унищожаване на патогенните и намаляване на броя на сапрофитните микроорганизми до степен,която не вреди на хранителните продукти.
За дезинфекцията в заведенията за обществено хранене се използват различни химични средства и топлината.От химичните средства голямо значение имат хлорната вар,хлораминът и натриевият хипохлорит.При разтварянето им те отделят активен хлор,на който се дължи дезинфекционното им действие.Хлорната вар съдържа около 28% активен хлор,хлораминът 25-29%,а натриевият хипохлорид в разтвор под наименованието”Белина”-съответно 2% за обикновената и 9% за концентрираната.
Дезинфекционният ефект на дадено средство зависи главно от концентрацията на дезинфекционния разтвор и от продължителността на неговото действие.
Наличието на органични вещества(остатъци от храна)върху повърхностите,които се обеззаразяват,намалява дезинфекционния ефект.Опитно е установено,че определени микроорганизми загиват за 5 минути при концентрация на активния хлор 5мг/dm3,когато съдовете са добре измити предварително.Същите микроорганизми върху лошо измити съдове загиват за 15-20 минути,и то при 40-50 пъти по-висока концентрация на активния хлор.
Необходимо е преди дезинфекцията повърхностите,които се обработват,да бъдат добре измити.
При извършването на дезинфекцията също трябва да се работи с предпазни ръкавици.

 

Leave a Reply