Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Какво отличава бързите кредити ?

09.06.2012 · Posted in Услуги

Ако досега не сте се възползвали от бързи кредити сигурно искате да узнаете какви са разликите между тях и останалите видове кредити, които се предоставят от банките и небанковите организации.

И бързите заеми и останалите кредити са потребителски кредити, които се предоставят на кредитополучателите при определени от кредитора условия и след подписване на договор между двете страни. При всички видове заеми важи и условието за погасяване на кредита за определен от банката срок като това става чрез заплащане на определена месечна вноска по кредита.

  • Разликата при бързите кредити е, че за разлика от останалите видове заеми тук не се изисква доказване на доход, обезпечение по кредита, поръчители и т. н .- все неща, които се изискват при кандидатстване за кредит. В сравнение с останалите видове кредит, при бързите заеми размера на сумите е сравнително малък, тъй като този вид кредит е предназначен за покриване на спешни и неотложни нужди. Точно поради малкия размер на отпусканите суми от банките и небанковите организации не се изисква представяне на документи ( освен лична карта ) и не се извършва задължителното проучване на кредитоискателя и кредитното му досие. Това дава възможност на всеки, който има нужда от малки по размер суми за кратък период от време да кандидатства и да получи заем.

  • Докато при останалите видове кредити трябва да се посети лично банковия клон или офиса на финансовата организация и да се разговаря на място с кредитен инспектор, при бързи кредити е достатъчно да имате компютър и интернет. Интернет ви е необходим, за да можете да попълните формата за искания от вас заем и за да получите отговор дали сте одобрени или не.

  • При онлайн заемите отпуснатата сума може да бъде получена и усвоена от вас веднага, още на същия ден от кандидатстването, докато при останалите видове кредити процедурата по одобрение и предоставяне на сумата изисква изчакване поне няколко работни дни.

Leave a Reply