Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Проблемът алкохолизъм – съвременен и значим

08.23.2012 · Posted in Здраве

Да се преодолее силната зависимост от алкохолите напитки е доста трудно начинание, което изисква не само голяма мотивация от страна на човек, но и алкохолизъм лечение. Без адекватна намеса на специалисти и навременна консултация, болните не могат да успеят да намерят сами изход от трудното положение, в което са изпаднали. Усещането за затруднение, безизходица и несигурност са характерни за заболелите от алкохолизъм. Наред с това, те изпитват силна обърканост, страх и често не знаят към кого да се обърнат за алкохолизъм лечение.

Когато хора, които са изпаднали в подобна ситуация, потърсят информация за начини и методи на алкохолизъм лечение, те трябва да се лутат измежду многото информация и това допълнително може да ги обърка и разколебае. Ето защо е необходимо да им се съдейства и помогне по всякакъв начин, защото това е благородна и значима кауза, на която трябва да се обръща внимание. За съжаление в България все още няма достатъчно развита социална политика за превенция и специално отношение към хората с проблеми с алкохола. Крайно време е към тях да се подходи като към болни хора, които имат нужда от адекватно лечение, а не като към нещастници, които просто трябва да се избягват.

Помогнете си и не губете излишно време.

Leave a Reply