Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Архитектурата като проектиране на среда за живот

Архитектурата съществува още от момента, в който хората са започнали да оформят средата в която живеят. Архитектите са хора с бърза мисъл и силно развито пространствено мислене. От старогръцки ( ἀρχιτέκτων ) – „пръв/главен строител“ е този човек, който има технически познания и умее да изразява и оформя света ни чрез изксуството да пресъздава красиви строителни конструкции.

Архитектът се ражда, той не се създава. Много хора смятат, че когато рисуват добре, то те стават за проектанти на средата в която живеем. За съжаление повечето университети по архитектура развиват хора, които нямат представа от рационалност, хармония, обемно-пространствени композиции и т.н. Повечето хора започват да се стремят към архитектурата самоцелно, без да осъзнават, че най-важното е да създадеш хармонична мъртва среда, която да се обитава от живи същества.

Разгледайте подбрани архитектурни статии в архитектурния портал – www.architecturecube.com

Всъщност архитекта, не е задлъжително да се занимава със строителство. Точно затова смятам, че архитектие са като “joseki”(японски) или “dìng​shì​”(китайски) – хора които могат да предвидят следващия ход във всяка ситуация. Единственото свойство на униката е, да не е копиран от никъде. Възможно ли двама архитекти да създадат подобни форми и решения без никога да са комуникирали помежду си? … Да разбира се, но именно тогава се раждат истинските уникати – когато нечия мисъл е толкова безгранична и развита, че да се превърне в ново, невиждано досега решение.

Тук е ред да изкажа една сентенция: Семплите неща не винаги са най-хубави, но най-хубавите неща винаги са семпли!

Всяка среда има свой собствен облик и решението за нейното оформление е свързано с добре проучени цеи и способи за релизирането на уникално по рода си решение.
На архитектите се налга: да мислят детайлно; да действат едромащабно; да планират цели населени места, открити пространства, ландшафтна архитектура и всеки път трябва да съобразят функцията, конструкцията и дизайна спрямо естествено заложените нужди на човек да остане в пряк досег с природата. За цялостно проектиране винаги можете да разчитате на AGGA Studio.

Познаваме много уникални постижения на човечеството. Още по времето на шумерите, ацтеките и маите сме достигнали такова ниво на развитие, че да строим в името на конкретни цели и нужди, а не просто в следствие на нечие въображение. В древен Египет също се наблюдава култ към специалното и уникалното. Всек владетел е искал да бъде погребан в нова, по-голяма и по-богата пирамида-гробница. Тук може би идва и човешката слабост. След като храмовете са били строени в името на наука или като част от цяла система, кому е било нужно да се затрупва с накити и да бъдат избити близките му хора, за да пребъдат заедно с великия фараон.

Повечето велики архитектурни решения са забелязани от всички и са отбелязани сред чудесата на света. Различните стилове през вековете преплитат в себе си знанието натрупано през годините и стремежът на човек да постигне максималното от неговите представи. Ако искате да надградите вашите мечти и да ги превърнете в реалност, изберете архитектурно бюро АГГА Студио. Архитектите не са просто хора, които трябва да оразмерят едно пространство. Планирането на среда за целите на човечеството е резултат от възможностите на нашия ум да мисли с поглед към бъдещето. Оформянето на съвременния свят е борба между нуждите и желанията на хората.

Бъдете истински, живейте сега!

Leave a Reply