Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Електрически уреди за почистване на жилището-Прахосмукачката

05.08.2012 · Posted in Услуги

Електрически прахосмукачки.

Почти всички електрически прахосмукачки имат еднакво принципно устройство-турбинка,която изсмуква въздуха и прахосъбирателна камера(торбичка).Прахосъбирателната камера представлява филтър,който задържа праха,а пропуска прочистеният въздух.

Обикновено електрическите прахосмукачки са снабдени със следните принадлежности:малък смукател(за почистване на мека мебел,дрехи и др.),голям смукател(за почистване на пътеки,килими и др.),мека четка(за почистване на полилеи и др.),смукателна четка(за почистване на подове,линолеум,паркет и др.),пулверизатор(за пръскане на течности)и комплект от тръби и шлангове.

С прахосмукачката могат да се почистват килими,дрехи,подове,рамки и пр.,както и да се пръскат(пулверизират)разтвори.

Важен качествен показател на електрическите прахосмукачки е дебитът им(колко прах може да се събере с тях,без да се изпразват).Той е в зависимост от вида и повърхността на материала,от който е направен филтърът,както и от големината на самия прахоуловител.

При работа с прахосмукачката,фините пори на филтърния материал постепенно се запушват.От това намалява съпротивлението,което филтърът оказва на преминаващия въздух,следователно намалява и смукателната способност на уреда(електродвигателят се разтоварва)В това отношение най-добри са гърнеобразните прахосмукачки.

За да работи добре електрическата прахосмукачка,филтърът и трябва да се почиства редовно от събрания прах.Това трябва да става след всяко почистване на жилището или поне след две почиствания.В промишлените райони,където въздухът е силно замърсен,жилището трябва да се почиства от прах 2-3 пъти седмично.

Слабото място на електрическите прахосмукачки са двигателите.Техните колектори след време се замърсяват и износват,но по-често се износват четките-след около 180-200 работни часа.Тези повреди се отстраняват от специалисти.

Почистване Джеронимо

Leave a Reply