Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Какво значат вашите IQ точки?

03.01.2012 · Posted in Други

Коефициентът на интелигентност се получава при решаване на стандартизиран тест за интелигентност, наричан още IQ тест. Този коефициент също се нарича и IQ, което идва от английското Intelligence Quotient. Повечето IQ тестове също предоставят и информация за това какво долу-горе означава вашия IQ резултат, но ако случайно сте се тествали на такъв, който не го прави, то тук можете да откриете информация по въпроса.

Вашия коефициент на интелигентност (IQ) е винаги число и варира между 1 и около 200. Реално почти никой няма IQ в тези крайни стойности или дори близко до тях. Всъщност 50% от населението на Земята, имат IQ между 90 и 110. Това съвсем не е случайност. Имайте предвид, че IQ-то е относителна величина и се получава на базата на сравнение с резултатите на всички останали хора, подложили се на дадения тест. Тоест ако изведнъж всички хора на планетата станат два пъти по-умни, всеки ще запази своя IQ, въпреки че има по-висока интелигентност.

Но нека продължим със самите стойности на вашите IQ точки, които сте получили. До сега разбрахме, че е напълно нормално да имате IQ между 90 и 110. Естествено, по-високата стойност означава по-висока интелигентност. Най-често срещания IQ е точно 100 и колкото повече се отдалечаваме в двете посоки от това число, толкова по-рядко се срещат тези стойности. Например стойност от 80 до 90 или пък от 110 до 120 имат съответно по 14.5% от хората. Ако имате IQ между 80 и 90, то вие попадате в категорията ниска интелигентност. А ако сте между 110 и 120, то вие имате висока интелигентност.

Ако се отдалечим още повече от средната стойност (100) стигаме до диапазона 70 – 80. Там попадат 7% от хората и те имат изключително ниска интелигентност. Близо са но не са част от умствено изостаналите. Между 120 и 130 също са 7% от хората. Те са с изключително висока интелигентност. От гледна точка на професиите, обикновено близо до 120 имат учители, мениджъри, счетоводители, а близо до 130 имат лекари, инженери, юристи и т.н.

Още една стъпка в двете посоки ни води до IQ между 60 и 70 и IQ между 130 и 140. Двете групи са още по-рядко срещани и всяка заема по 3% от хората. Резултат под 70 е един от показателите за наличие на умствена изостаналост. Той не е единствения обаче, така че може да имате такъв IQ, но да не сте изостанал. А в диапазона 130 – 140 са изключително умствено надарени хора, които са близко до гениите.

И на края тези хора с IQ под 60 и тези над 140. Общо те заемат само 1% от популацията, а по отделно по 0.5%. Първите са най-вероятно умствено изостанали, а вторите гении или почти гении. Има гении, които са в научните среди, или пък в шаха. Естествено има навсякъде, например актьори и общо взето всякакви хора.

Leave a Reply