Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Най-бързия кредит

11.23.2011 · Posted in Кредит

В резултат на усетилата се и у нас финансова криза банките до голяма степен ограничиха програмите си за потребителско кредитиране. Нуждата от парични средства в населението обаче не намаля, а се оказа, че съществува празна пазарна ниша за определен вид потребителски кредити, която трябва да бъде запълнена. Тогава на пазара се появиха финансовите институции, предлагащи т.нар бързи кредити. Въпреки, че те са сравнително ново явление на пазара, бързи кредити съществуваха и преди това под формата на паричните заеми отпускани от заложните къщи срещу залог на движими вещи.

Въпреки широко рекламираната скорост на отпускане на паричните средства и фантастичните срокове, които обещават за подаване на документи за кандидатстване и връщане на одобрение, експресните потребителски заеми не успяват по този показател дори да се доближат до основния си конкурент – бързия кредит от заложна къща.

Това не е никак чудно особено предвид факта, че срещу една 3000-годишна традиция ,каквото е кредитирането срещу залог, се изправя една нова концепция за експресно кредитиране, каквато са бързите кредити, възникнали като бизнес кредити за малоимотни в Бангладеш преди около 30 години.

Съществуват няколко причини бързите кредити срещу залог да превъзхождат своя основен конкурент. Първата е, че в заложните къщи отсъства етапът подаване на писмен формуляр за кандидатстване. Заявлението, че иска да получи бързи пари се прави в устна форма и чрез предаване за оценка на вещта. Въпреки широко афишираното от много фирми за бързи кредити отпускане на пари без доказване на доход това далеч не е така. Всяка от фирмите прави на своите бъдещи кредитополучатели проучване на кредитната история, с различна степен на задълбоченост, в зависимост от изискванията на конкретната финансова институция. Това е един от факторите, които значително забавят получаването на кредита.

Друга основна причина бързите кредити от заложни къщи да са наистина по-бързата алтернатива, когато човек се нуждае от пари е, че самия договор за кредит, сключван под формата на заложен билет е изключително лесен за попълване и с малко реквизити, за разлика от договорите за бърз кредит на финансовите институции, съдържащи по няколко страници.

Третата причина, е че одобрението при бърз кредит от заложна къща, се дава от служителя оценяващ вещта, без да се налага някакъв формуляр да се попълва и изпраща някъде другаде, да се чака да се обработи и да се върне.

Всички тези особености на бързия кредит като залог го правят най-добрия избор, когато човек е притиснат от финансова нужда, която трябва да бъде удовлетворена в най-кратки срокове.

Leave a Reply