Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Често задавани въпроси за слънчевите колектори и техните отговори

09.17.2011 · Posted in Полезно

Напоследък все повече започва да се говори за възобновяемите източници на енергия, като алтернатива за бъдещето. Това е така, защото традиционните енергоносители ще бъдат изчерпани рано или късно. Най-добрият от всички „зелени“ източници е слънцето, тъй като е общодостъпно, безплатно и не замърсява околната среда, докато другите екологични източници на енергия (вятъра, реките и морските вълни) също са безплатни, но са ограничени от гледна точка на мястото, където могат да се използват. Ето и някой често задавани въпроси за слънчевите колектори и техните отговори:

Как работи системата от слънчеви колектори?

При тази система се разчита на изкачването на топлата вода по тръбите и достигането и до резервоара със студената вода, като този природен феномен е известен под наименованието конвекция. Нагорещената вода се превръща в пара, която е лека и се изкачва нагоре, след което при отдаването на топлината си на водата в резервоара тя кондензира, връща си течното състояние, става по-тежка и отново се връща в стъклените тръби. Този процес се повтаря непрекъснато.

Може ли водата от слънчевите колектори да достигне достатъчна за къпане температура?

Да може. В слънчеви дни тя дори достига до точката на кипене, докато през зимата може да достигне до 45-55 градуса.

Какво се случва, когато някоя от тръбите се повреди или счупи?

Първо, тръбите са много здрави и е трудно да се счупят, дори производителите дават гаранция при градушка с големина на топчето до 25мм. Ако все пак се счупи тръба, системата пак ще продължи да работи, но е препоръчително възможно най-бързо да се смени, тъй като така намалява ефективността и се губи част от топлината. Цената на една тръба е пренебрежимо ниска в сравнение с цялата система.

Мога ли слънчевите колектори да са алтернатива на електрическите или газови бойлери?

Да те могат да заместят алтернативните бойлери, като са способни да осигурят между 80 и 100% от топлата вода за едно домакинство през цялата година. Единственото условие е правилно да са изчислени техните размери в съответствие с броя на членовете в семейството.

 

Leave a Reply