Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Поддръжка на компютри

09.26.2011 · Posted in Услуги

Предоставянето на ит поддръжката на ит компания е в следствие на нуждата от бързи и квалифицирани   информационни услуги. В стремежа да осигурим стабилна и приятна работа на партньорите ни, съставяме съобразени с нуждите Ви  месечни пакети  за системна поддръжка на компютри, при които нашите клиенти могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече фирми влагат в бизнес продукти, които да ускорят провежданите операции . Интегрираме и  администрираме използваните хардуерни и софтуерни продукти. Получавате бърза и компетентна помощ  при възникнали проблеми,  поддръжка, ежедневно архивиране на данните, защита на данните  от неоторизиран достъп. По всяко време  разполагате с  системен администратор , който да  разреши проблема дистанционно  илина адрес  в офиса Ви.

Абонаментната компютърна поддръжка    се предлага за фирми , които се нуждаят от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При  информационната поддръжка на компютри се залага предимно  на сигурността и защитата  на  информацията  на компютрите. Задава се всекидневно  архивиране на информацията  на сървър.Всеки месец  се изпитва антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на незабавна помощ чрез софтуер за отдалечен достъп.

Наемането  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден често е неоправдан разход, а необходимостта  от поддръжка на компютрите е безспорна. Затова подписването на договор за корпоративна компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със много по-малки средства. Таксата за корпоративна компютърна поддръжка зависи от услугите, от които имате нужда и се договаря на работна среща.

Success Solutions извършва квалифицирани компютърни услуги, абонаментна поддръжка на компютри и сървъри,  реализира и администрира компютърни мрежи, интегрира софтуерни продукти.

 

Leave a Reply