Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Компютърна поддръжка за фирми

08.09.2011 · Posted in Услуги

Възлагането на компютърната поддръжка на аутсорсинг фирма e продиктувана от нуждата от експресни и професионални  компютърни услуги. В желанието  да осигурим  стабилна и оптимална работа на клиентите ни,  съставяме  изгодни абонаментни планове  за  информационна поддръжка на компютри, при които нашите клиенти могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при  възникнал проблем.

Все повече организации увеличават инвестициите си за ит продукти, които да подобрят  провежданите   задачи . Интегрираме  и поддържаме   използваните хардуерни и софтуерни   решения .  Разчитате на  бърза  и  професионална  услуга  при  необходимост,  поддръжка,  всекидневно  архивиране на информацията , защита на  данните  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разполагате с  системен администратор , който да  разреши проблема дистанционно  или на място  в офиса Ви.

Корпоративната  поддръжка на компютри се предлага за организации, които имат нужда от абонаментна поддръжка на компютрите в офиса. При абонаментната ит поддръжка се залага предимно  на сигурността и защитата  на  данните на компютрите. Задава се ежедневно  архивиране на информацията  на външен твърд диск .Периодично  се изпитва антивирусната защита и се провежда  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  незабавна  помощ чрез  програма за отдалечено администриране.

Наемането  на компютърен специалист  на пълен работен ден  често е неоправдан разход, а  необходимостта  от компютърна поддръжка  е необходима. Затова  подписването на договор за  системна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  много по-малки  разходи . Цената  за  корпоративна  компютърна поддръжка   се определя  от услугите,  които желаете и се  определя  на работна среща.

Success Solutions  предлага   квалифицирани компютърни услуги,  администрация  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  интегрира  софтуерни продукти.

Leave a Reply