Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Ще се радвам ли на хубава работа?

07.10.2011 · Posted in Бизнес

Подходящо ли е наемане на млади специалисти на работа, които са успешно завършили своето образование и притежават нужната специализация и знания, но без целеви опит? Този въпрос би следвало да се разучава както от страна на работодателите, така и от страна на търсещите работа лица. Фирмите са готови да харчат доста финанси за реклама и бизнес, което да повиши техният авторитет. За тази цел се възползват от най-различни възможности, част, от които са интернет възможностите за бизнес визитки на Топ фирми, споделяне на безплатни обяви и статии. Всичко това е от много голямо значение, но на водещо място винаги си остава персоналът, който е и водещият инструмент за качествено справяне с услугите на фирмата. Поради този факт в тази статия ще обсъдим трудностите при назначаването на младите и неопитни, но квалифицирани кадри.

Трудностите са свързани с хода на адаптиране, което да доведе до дребни загуби и за двете страни. Много работодатели са свикнали да се доверят на опита на техните работници и по-рядко се доверяват на млади специалисти. Това не е така само в случаите, когато пазарът на труда в определен момент не разполага с хора с необходимия опит. Това обстоятелство поставя младите хора в неблагоприятно положение спрямо другите кандидати, които притежават опит без значение от своите личностни характеристики и минала квалификация. Този въпрос се задълбочава още повече, особено в обстановката на икономическа криза, когато активните работни места са ограничени и на множество хора им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В подобни ситуации не се дава възможност на неопитните хора да се докажат на новото място, въпреки че в предишната си месторабота са наложили се и опитни експерти. Много често сред населението се налага общоприетото разбиране, че образованието в България е на сравнително ниско равнище. Изтъква се фактът, че младите специалисти завършват без нужната рутина и практическа подготовка. Този факт е важно да се вземе под особено внимание и сериозно да се работи в тази посока. Важно е да се предоставя възможност на младите за натрупване на практичен опит, а не само запознаване със сухия и силно теоретичен материал. Нужно е да се променят изцяло образователните програми в България, защото знанието е много важно да се прилага на практика. Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и отхвърлянето им напълно от пазара на труда. Като не им се дава шанс за развиване и натрупване на опит, който да им даде възможност да се реализират в желаната от тях професия. Най-малкото, понеже те самите не са виновни за пропуските на нашето образование. Със своята решителност за обучение и неговото завършване те доказват, че имат необходимото желание и решителност за реализиране. Освен това са усвоили много нови знания и компетенции, които да ги тласнат напред. Хубаво е да се вземе под внимание обстоятелството, че съвременните млади висшисти могат да бъдат много полезни. Те притежават качествено по-висока степен на техническо обучение. Тук се включват и по-напреднали компютърни умения. В много случаи това ще подобри работния процес и ще допринесе за решаването на множество трудности и задачи. В обстоятелствата на типично повтарящи се задачи, които е възможно да бъдат решени, чрез използване на компютърни програми. Търсенето на информация по дадени въпроси онлайн, също може да е от съществена полза.

Всичко това ни позволява да направим заключението, че приемането на работа на млади специалисти крие някои рискове, но това не трябва да е пречка за тяхното наемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, защото неразвитият потенциал на неопитния специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

Leave a Reply