Директория за статии – публикувайте статии с линкове безплатно. Директория за статии – Станете автор – публикувайте промоционални или творчески статии.

Поддръжка на компютрите във фирмата

07.25.2011 · Posted in Услуги

Предоставянето на компютърната поддръжка на ит компания  e продиктувана от  необходимостта от експресни и квалифицирани   информационни услуги.В стремежа да  поддържаме сигурна и приятна работа на партньорите  ни, изготвяме   изгодни планове  за корпоративна   ит поддръжка , при които нашите потребители могат да разполагат  по всяко време с предимство при  възникнал проблем.

Все повече фирми  инвестират в   бизнес   продукти, които да ускорят  извършваните   дейности. Интегрираме  и  администрираме   използваните хардуерни и софтуерни   решения .  Разчитате на  бърза  и  квалифицирана  помощ  при възникнали проблеми ,  отдалечено администриране ,  всекидневно  архивиране на информацията , защита на  информацията  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разчитате на системен администратор , който да  отговори на въпросите Ви дистанционно  илина адрес   във фирмата Ви.

Информационната  компютърна поддръжка   е услуга  за фирми , които имат нужда от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При  корпоративната ит поддръжка се залага най-вече  на сигурността и защитата  на  информацията  на компютрите. Задава се всеки ден  архивиране на информацията  на отделен компютър .Всеки месец  се проверява антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  моментална  помощ чрез  програма за отдалечено администриране.

Наемането  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден  често  не е рентабилно , а  необходимостта  от компютърна поддръжка  е необходима. Затова  сключването  на договор за  корпоративна компютърна поддръжка е изгоден вариант, със  много по-малки средства. Таксата  за  корпоративна   поддръжка на компютри  се определя  от услугите,  от които имате нужда и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  предлага   професионални   компютърни услуги,  администрация  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  внедрява  софтуерни продукти.

Leave a Reply